Oferta CDȘ, anul școlar 2022-2023

Nr. Crt.

   Nume, Prenume cadru didactic

   Aria curriculară/ Ariile curriculare

    Denumirea opționalului

  Clasa

Observații

1

Lungu Maria

Tehnologii

Educație Financiară

a V-a

Programă emisă de M.Ed.

2

Lungu Maria

Tehnologii

Educație Financiară

a VI-a

Programă emisă de M.Ed.

3

Ghiur Silviu-Andrei

Matematică și științe ale naturii

Matematică – opțional de aprofundare

a VII-a

-

4

Ghiur Silviu-Andrei

Matematică și științe ale naturii

Matematică - opțional de aprofundare

a VIII-a

-