Oferta CDȘ, anul școlar 2024-2025

Nr. Crt.

   Nume, Prenume cadru didactic

   Aria curriculară/ Ariile curriculare

    Denumirea opționalului

  Clasa

Observații

1

Ghiur Silviu - Andrei

Matematică și științe ale naturii

Matematică – opțional de aprofundare

a V-a

 

2

Ghiur Liliana - Ionela

Limbă și comunicare

Limba și literatura română - opțional de aprofundare

a VI-a

 

3

Ghiur Silviu - Andrei

Matematică și științe ale naturii

Matematică – opțional de aprofundare

a VII-a

-

4

Ghiur Silviu - Andrei

Matematică și științe ale naturii

Matematică - opțional de aprofundare

a VIII-a

-