Înscrierea în învățământul primar anul 2024

Acte necesare ce se vor depune la dosar pentru înscrierea la clasa pregătitoare :

  • Cerere tip ( se completează on-line sau la secretariatul şcolii ) pdfCERERE-TIP_CLSPRG_2024_ETAPA_I.pdf
  • Copie act de identitate a părintelui ce solicită înscrierea
  • Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului
  • Copie certificat de naştere al copilului
  • În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe lângă documentele menţionate anterior se depun şi documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor specifice de departajare
  • Pentru copilul care împlineşte 6 ani între 1 septembrie şi 31 decembrie 2024 , alături de documentele menționate , părintele transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.

Calendar Înscriere: pdfcalendar_inscriere_CP.pdf

Alte informatii: pdfdeclaratie-pe-proprie-raspundere-parinte_online.pdf  pdfPrecizari_CMBRAE_evaluare_CP_2024-2025.pdf  pdfOME_nr._4019_din_15.03.2024_Metodologie_inscriere_inv._primar_2024-2025_1.pdf